Μενού
Το καλάθι σας

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

 Η εταιρία ΑΦΟΙ ΚΑΦΑΝΗ Ο.Ε. σας καλωσορίζει στην ιστοσελίδα της www.mypouf.gr.  Η www.mypouf.gr είναι ένα ηλεκτρονικό κατάστημα πώλησης προϊόντων και υπηρεσιών μέσω διαδικτύου που δημιούργησε η εταιρία με την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΚΑΦΑΝΗ Ο.Ε.», η οποία εδρεύει στη Χαλκίδα (28ής Οκτωβρίου 36-38) και εκπροσωπείται νόμιμα με αρ. ΓΕΜΗ 145233622000 (Επιμελητήριο Εύβοιας), με ΑΦΜ 800932628 (Δ.Ο.Υ Χαλκίδας), ηλεκτρονική διεύθυνση info@mypouf.gr και τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης του ηλεκτρονικού καταστήματος  22210-21436.

Οποιαδήποτε πρόσβαση του επισκέπτη και κάθε χρήση του υλικού που θα βρει στην ιστοσελίδα της εταιρίας μας υπόκειται στους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις χρήσης. Γι’ αυτό παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις χρήσης, προκειμένου να επισκεφτείτε και να χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα της εταιρίας μας. Εφόσον γίνει η επίσκεψη, η χρήση της ιστοσελίδας συνεπάγεται ότι έχετε διαβάσει προσεκτικά, ότι έχετε κατανοήσει και ότι είσαστε απόλυτα σύμφωνοι με τους όρους και προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας www.mypouf.gr.

Συγκεκριμένα οι επισκέπτες του διαδικτυακού τόπου συμφωνούν ότι:

θα χρησιμοποιούν τα πραγματικά τους στοιχεία (επώνυμο, όνομα, διεύθυνση, e-mail) στις φόρμες επικοινωνίας.
θα χρησιμοποιούν το site σύμφωνα με τον νόμο και τα χρηστά ήθη και δεν θα προβαίνουν σε ενέργειες ή παραλείψεις που μπορεί να προκαλέσουν βλάβη σε αυτό αλλά και σε οποιοδήποτε άλλο χρήστη ή και δίκτυα είναι συνδεδεμένα με αυτό.

Η ΑΦΟΙ ΚΑΦΑΝΗ Ο.Ε.. διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να αναθεωρεί ελεύθερα τους όρους και τις προϋποθέσεις των συναλλαγών από τον ηλεκτρονικό κατάστημα, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο, αναλαμβάνει δε την υποχρέωση να ενημερώνει τους καταναλωτές για οποιανδήποτε μεταβολή, μέσα από τις σελίδες του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος.

 

Πνευματικά Δικαιώματα

Σύμφωνα με το Ν.2121/1993 και τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης, που έχει κυρωθεί με το Ν.100/1975, απαγορεύεται η αναπαραγωγή (ολική, μερική ή περιληπτική) ή κατά παράφραση ή διασκευή, απόδοση του περιεχομένου της ιστοσελίδας με οποιονδήποτε τρόπο και μέσο, μηχανικό, ηλεκτρονικό, φωτοτυπικό ή άλλο χωρίς προηγούμενη έγγραφη άδεια της ΑΦΟΙ ΚΑΦΑΝΗ Ο.Ε..

Χρήση της ιστοσελίδας

Τόσο η ιστοσελίδα της ΑΦΟΙ ΚΑΦΑΝΗ Ο.Ε., ήτοι η ιστοσελίδα www.mypouf.gr, όσο και τα περιεχόμενά της φροντίσαμε να είναι σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο και την ελληνική νομοθεσία. Αυτό σημαίνει ότι ενδέχεται να υπάρχει διαφορά με τη νομοθεσία άλλων χωρών, οπότε αφορά σε υπηρεσία ή προσφορά προϊόντος μέσω της συγκεκριμένης ιστοσελίδας σε χώρες όπου μπορεί αυτή να απαγορεύεται θεωρείται ως μη γινόμενο.

Η ΑΦΟΙ ΚΑΦΑΝΗ Ο.Ε. διατηρεί το δικαίωμα, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο, να αναθεωρεί και να τροποποιεί ελεύθερα τους όρους και τις προϋποθέσεις των συναλλαγών από το ηλεκτρονικό κατάστημα. Για οποιαδήποτε μεταβολή έχει την υποχρέωση να ενημερώσει τους καταναλωτές μέσα από την ιστοσελίδα της

Σύνδεσμοι με άλλους δικτυακούς τόπους

Στην ιστοσελίδα της ΑΦΟΙ ΚΑΦΑΝΗ Ο.Ε. πιθανόν να υπάρχουν σύνδεσμοι που θα σας αφήνουν από την ιστοσελίδα της. Οι σχετιζόμενες ιστοσελίδες δε βρίσκονται υπό τον έλεγχο της εταιρίας μας και κατά συνέπεια η ΑΦΟΙ ΚΑΦΑΝΗ Ο.Ε. δε φέρει ουδεμία ευθύνη για το περιεχόμενο των συσχετιζόμενων ιστοσελίδων και οποιουδήποτε συνδέσμου που περιλαμβάνεται σε μια συσχετιζόμενη ιστοσελίδα. Κατά συνέπεια η ΑΦΟΙ ΚΑΦΑΝΗ Ο.Ε. δε φέρει ουδεμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά προκύψει από το περιεχόμενο ή τις πληροφορίες που περιέχονται στις συσχετιζόμενες ιστοσελίδες. Οποιαδήποτε παραπομπή από την ιστοσελίδα www.mypouf.gr μέσω συνδέσμου που βρίσκεται στην ιστοσελίδα της γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του χρήστη, χωρίς να σημαίνει ότι η ΑΦΟΙ ΚΑΦΑΝΗ Ο.Ε. συστήνει ή εγκρίνει το περιεχόμενο ή τις συσχετιζόμενες ιστοσελίδες.

 

Προσωπικά Δεδομένα

Η ΑΦΟΙ ΚΑΦΑΝΗ ΟΕ έχει ως βασική αρχή το σεβασμό και την προστασία των προσωπικών δεδομένων όλων των χρηστών της ιστοσελίδας της. Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων και την Πολιτική Ιδιωτικότητας και Απορρήτου συμβουλευτείτε την αντίστοιχη παράγραφο που υπάρχει στην ιστοσελίδα.

Αποζημίωση

Οποιαδήποτε παραβίαση των Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης της ιστοσελίδας από την πλευρά του χρήστη σημαίνει αυτόματα τη συμφωνία του χρήστη για την ευθύνη αποζημίωσης από τον ίδιο τόσο της ΑΦΟΙ ΚΑΦΑΝΗ Ο.Ε., όσο και τους άμεσα συνεργαζόμενους με αυτή (προμηθευτές, συνεργάτες) για κάθε απώλεια, ζημιά ή έξοδο προκύψει από αυτή την παραβίαση. Επίσης η αποζημίωση για το σύνολο των νομικών εξόδων που θα προκύψουν από την παραβίαση των Όρων και Προϋποθέσεων βρίσκεται αποκλειστικά στην ευθύνη του χρήστη και θα επιβαρύνει τον ίδιο.

Αποκλεισμός Ευθύνης

Η επίσκεψη του χρήστη στην ιστοσελίδα www.mypouf.gr σημαίνει αυτόματα την ανάληψη από τον ίδιο κάθε πιθανού κινδύνου που θα προκύψει από αυτή την επίσκεψη και χρήση της ιστοσελίδας. Η ΑΦΟΙ ΚΑΦΑΝΗ Ο.Ε. βέβαια θα βρίσκεται σε διαρκή προσπάθεια, όσο είναι αυτό δυνατό, έτσι ώστε το περιεχόμενο της ιστοσελίδας να είναι όσο γίνεται πιο ακριβές και οι πληροφορίες αξιόπιστες. Παρόλα αυτά όμως δεν εγγυάται ούτε υπόσχεται ότι θα μπορέσει να επιτύχει τη συνεχή ενημέρωση, ακρίβεια και πληρότητα της ιστοσελίδας.

Η εγγύηση των προϊόντων επιβαρύνει τις ίδιες τις εταιρείες και όχι την ΑΦΟΙ ΚΑΦΑΝΗ Ο.Ε. ,κατά συνέπεια η εταιρία μας δε δίνει οποιαδήποτε εγγύηση για τα αντικείμενα που εμπορεύεται. Επίσης η έλλειψη διαθεσιμότητας των προϊόντων που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα www.mypouf.gr δεν επιβαρύνει με καμία ευθύνη την ΑΦΟΙ ΚΑΦΑΝΗ Ο.Ε..

Κανένας από την ΑΦΟΙ ΚΑΦΑΝΗ Ο.Ε., αλλά και όσων συμμετείχαν στην ολοκλήρωση της ιστοσελίδας τόσο όσον αφορά το σχεδιασμό, όσο και τη δημιουργία και διάθεση της ιστοσελίδας δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημιά προκύψει στο χρήστη από οποιαδήποτε χρήση ή αδυναμία χρήσης αυτής της ιστοσελίδας, ή για ζημιά που μπορεί να οφείλεται σε οποιαδήποτε έστω και μικρή αμέλεια οποιουδήποτε υπαλλήλου της ή μετέχοντος στην ΑΦΟΙ ΚΑΦΑΝΗ Ο.Ε. εκτός κι αν αποδειχθεί ότι η ζημιά ή η παράλειψη οφείλεται σε δόλο της ίδιας της εταιρίας που έχει ως στόχο την πρόκληση βλάβης στο συγκεκριμένο χρήστη.

 

Σήματα

Οτιδήποτε υπάρχει και εμφανίζεται στην ιστοσελίδα της ΑΦΟΙ ΚΑΦΑΝΗ Ο.Ε., ήτοι την ιστοσελίδα  www.mypouf.gr όπως σήματα, ονομασίες προϊόντων κλπ. ανεξάρτητα με τη μορφή με την οποία εμφανίζονται αποτελούν ιδιοκτησία της ΑΦΟΙ ΚΑΦΑΝΗ Ο.Ε. ή τρίτων εκτός αν αυτό ορίζεται διαφορετικά. Η νομοθεσία περί Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, περί Σημάτων, περί Αθέμιτου Ανταγωνισμού απαγορεύει ρητά τη χρήση ή την παραποίηση των σημάτων αυτών.

Προϊόντα και Εγγυήσεις

Η ΑΦΟΙ ΚΑΦΑΝΗ Ο.Ε. διακινεί και συνοδεύει τα προϊόντα που παρέχει μέσα από την ιστοσελίδα της με τις αντίστοιχες εγγυήσεις των κατασκευαστών, όπου τέτοιες εγγυήσεις υπάρχουν. Η εταιρίας μας δεν προσφέρει από την πλευρά της καμιά επιπλέον εγγύηση (οποιουδήποτε είδους), εκτός αν κάτι τέτοιο προβλέπεται και αναφέρεται κατηγορηματικά. Σε περίπτωση που παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα σε κάποιο προϊόν και γίνει από το χρήστη-καταναλωτή χρήση της εγγύησης, η αποστολή του προϊόντος για επισκευή είτε στην ΑΦΟΙ ΚΑΦΑΝΗ Ο.Ε. είτε στην αντίστοιχη για το προϊόν Αντιπροσωπεία καθώς επίσης και στη συνέχεια η παραλαβή του προϊόντος, θα γίνεται με αποκλειστική επιβάρυνση του χρήστη-καταναλωτή-πελάτη. Για να γίνει δεκτή οποιαδήποτε επιστροφή, απαιτείται υποχρεωτικά η επικοινωνία του χρήστη με εκπρόσωπο της εταιρίας μας τηλεφωνικά ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και στην διεύθυνση που υπάρχει στην ιστοσελίδα.

Περί Απορρήτου Προσωπικού

Η ΑΦΟΙ ΚΑΦΑΝΗ Ο.Ε. σέβεται το προσωπικό απόρρητο των χρηστών της ιστοσελίδας της. Έτσι οποιαδήποτε στοιχεία έχουν να κάνουν με προσωπικά δεδομένα και έχουν δοθεί στην εταιρία μας χρησιμοποιούνται μόνο από αυτήν και δε δίνονται για κανένα λόγο σε άλλο πρόσωπο εκτός αν δοθεί επίσημη άδεια από το χρήστη που να δηλώνει ότι συμφωνεί με κάτι τέτοιο. Οτιδήποτε υλικό στέλνεται στην ΑΦΟΙ ΚΑΦΑΝΗ Ο.Ε. μέσω του διαδικτύου είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο είτε με άλλο τρόπο η εταιρί&a